Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 983
Lượt truy cập trong tuần: 7504
Lượt truy cập trong tháng: 13573
Lượt truy cập trong năm: 321929
Tổng số truy cập: 2436039

TIN TỨC SỰ KIỆN TIN TỨC SỰ KIỆN

CỬ TRI XÃ VÕNG LA TÍCH CỰC THAM GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ THÀNH LẬP QUẬN ĐÔNG ANH VÀ PHƯỜNG VÕNG LA THUỘC QUẬN ĐÔNG ANH.
Ngày đăng 27/05/2023 | 16:18  | Lượt xem: 3569

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Đông Anh nói chung, xã Võng La nói riêng. Việc lấy phiếu xin ý kiến cử tri xã Võng La về thành lập quận Đông Anh và phường Võng La thuộc quận Đông Anh lại càng có ý nghĩa quan trọng khi Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Võng La đang nỗ lực thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ 29 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Võng La lần thứ 31 nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương Đông Anh, quê hương Võng La giàu đẹp, văn minh, tiến bộ và hiện đại.

Vì vậy mỗi cử tri xã Võng La cần thể hiện rõ quyền dân chủ, tinh thần yêu quê hương, tính trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân trong xây dựng quê hương bằng việc tham gia trả lời phiếu xin ý kiến về thành lập quận Đông Anh và phường Võng La thuộc quận Đông Anh, vì mục tiêu xây dựng quê hương vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Mỗi lá phiếu cho ý kiến tượng trưng cho niềm tin và nguyện vọng của cử tri đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện nhà, xã nhà. Quyền và nghĩa vụ của cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cũng được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật, thể hiện tính dân chủ của nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Để bảo đảm cho công tác xin ý kiến cử tri về thành lập quận Đông Anh và phường Võng La thuộc quận Đông Anh thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, mỗi công dân cần thực hiện quyền lợi chính đáng của mình một cách công khai, dân chủ, trực tiếp góp phần xây dựng huyện nhà, xã nhà phát triển lên tầm cao mới.

Võng La là một xã ở phía Tây của huyện Đông Anh được chia thành 3 thôn, diện tích đất tự nhiên 6,54 km², với 15.768 nhân khẩu.

Thực hiện công tác lấy phiếu xin ý kiến cử tri về thành lập quận Đông Anh và phường Võng La thuộc quận Đông Anh, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã Võng La đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác lấy phiếu xin ý kiến theo quy định như: Thành lập Ban tổ chức, thành lập các tổ lấy ý kiến cử tri, tổ thư ký và các tổ giúp việc cho lấy ý kiến cử tri, chỉ đạo việc lập, niêm yết danh sách cử tri, ban hành các tài liệu, văn bản hướng dẫn và thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên địa bàn.

Công tác chuẩn bị cho việc lấy phiếu xin ý kiến cử tri xã Võng La về thành lập quận Đông Anh và phường Võng La thuộc quận Đông Anh đang được triển khai theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật, toàn thể cử tri xã Võng La sẽ cùng với cử tri của huyện Đông Anh thực hiện quyền làm chủ của mình, trực tiếp làm cho lịch sử xây dựng và phát triển huyện Đông Anh, xã Võng La bước qua một mốc son mới với những thành tựu rực rỡ. `

Không khí sinh hoạt chính trị sôi nổi đang tưng bừng trên khắp huyện Đông Anh, toàn thể bà con nhân dân xã Võng La hãy tích cực, hăng hái tham gia đóng góp ý kiến về thành lập quận Đông Anh và phường Võng La thuộc quận Đông Anh.